parallax background


Voor mij is advies een passend en uitvoerbare oplossing of werkwijze die goed aansluit bij de context van het probleem of de uitdaging. Daarbij is het belangrijk zaken goed in kaart te brengen, te analyseren, alternatieven te onderzoeken en tot een gewogen “advies” te komen. Soms in lijn met de verwachting, maar graag ook tegendraads of ingrijpend. Omdat het nu eenmaal soms nodig is om structureel te veranderen en te verbeteren. En dan is een goede onderbouwing en richting nodig, waarbij de blik van buiten van toegevoegde waarde is voor organisaties. In een aantal gevallen is er de keuze voor werkconferenties of beleidsdagen. Ook hier is een verdieping essentieel alvorens aan de slag te gaan. Hierbij is mijn rol procesbegeleider en combineer ik structuur met creativiteit samen met het ‘hier en nu’. .
Verdieping is essentieel